PSIB-PSOE Santa Margalida

CAN PICAFORT, LA VILA, I SON SERRA. "Ens mantindrem fidels: per sempre mÚs al servei d'aquest poble." (Salvador Espriu). Per contactar amb nosaltres. Twitter:@StaMargalidaPSIB. Facebook: Socialistes de Santa Margalida: Can Picafort, La Vila i Son Serra.

No si en ZP tendrÓ la cupa de tot...

beagm | 19 Juliol, 2010 08:17

Avui el batle se despatxa a gust als mitjans de comunicació aprofitant el tema del mur del Institut. Després de 16 mesos sap que no ha donat cap solució adient, però reparteix cupes a fora del seu entorn, actitud molt pròpia quand no se tenen arguments ni fonaments....

Aquí va el comunicat que hem enviat a la premsa:

"Vistes les declaracions del Batle pel que fa al talùs del Institut, volem manifestar el nostre rebuig a l’actuació des d’un inici per part del Batle i el seu equip de govern, declaracions que demostren una vegada més la desídia i la manca d’interès en resoldre i també la nul•la capacitat per afrontar i resoldre una situació que vé de mitjans d’abril del 2009.

El Grup Municipal Socialista a principi de maig del 2009 ja demanar que s’elaboressin de manera urgent informes tècnics i jurídics, per determinar les responsabilitats, que a hores d’ara encara no han sortit a la llum.

és una falacia que el batle digui que el decret del govern central que prohibeix l’endeutament municipal, sigui el culpable de no poder afrontar l’obra, ja que hem de recordar:

- Tant el pressupost del 2009 y el 2010, aprovats per el batle i el seu equip de govern no tenien cap impediment per augmentar l’endeutament municipal. Per tant aquestes manifestacions del batle són fruit de d’ignorància o de faltar a la veritat.

Per un altre part durant aquesta legislatura l’ajuntament de Santa Margalida ha rebut del govern espanyol a prop de 3.000.000 d’euros, per destinar-los a les obres que hagi cregut oportunes. Prova d’això és que em aquests fons estatal exemple el batle els ha empleat per tudar més d’un milió d’euros per destrossar la plaça de la vila.

Aquesta situació pels socialistes només té una explicació que és d’ineptitud i manca de seny per part del Batle i el seu equip de Govern, més preocupats per la política bufa que per la política de necessitats més necessàries dels ciutadans".

S'ha d'explicar tot...

beagm | 04 Juliol, 2010 16:51

Al passat plenari extraordinari, una de les preguntes que es va demanar als nostres governants per part de varis partits de l'oposició, era el fet de retornar a dur al famós dj Carl Cox, comentaris que s'han fet ressò al poble. Si bé, es cert que els joves ens hem de poder divertir i hem de tenir la nostra festa. També, no ens podem oblidar del temps que vivim no són de "bonanza", estaria bé explicar a la ciutadania quin és el cost, i explicar-lis també, com es que les famílies que sol·licitaren ajudes urgents al 2009 encara no l'han cobrat, vertaders necessitats. A més, com augmenten, encara més, el personal de confiança, al cap i a la fi, com "despilfarren"...Això són arguments que ens ajuden a entendre les vertaderes pretensions de l'equip de govern, en relació a les mesures d'austeritat i com han de gestionar les polítiques al nostre Ajuntament, anant a sa bolla del que més convé, i deixant de banda el que es prioritari. Això si, rebérem una indecisió per resposta, quan sabem que ja tenen ses entrades.

Au idò, ja tenim l'electoralisme servit!!!!Frown

Renovaciˇ executiva

beagm | 07 Juny, 2010 13:19

El passat 27 d'abril, l'agrupació municipal socialista de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra va celebrar una assemblea, amb l'objectiu de renovar l'executiva i donar així continuïtat al projecte. Els membres que la conformen són:

President honorífic: Antoni Alemany Cifre.

Secretaria general: Antònia Perelló Llull.

Secretaria d’organització: Beatriz Gamundí Molina.

Secretaria de política municipal: Miquel Cifre Ferrer.

Secretaria d’àmbit social: Catalina Marimón Portells.

Secretaria d’educació: Pere Hidalgo Herrera.

Secretaria de cultura: Pep Gaya Más.

Secretaria de Joventuts i esports: Guillem Perelló Gil.

Secretaria de medi ambient: Juan Jose Iglesias Lozano.

Secretaria d’igualtat: Angela Perelló Matas.

Secretaria d’immigració: Omar Mohamed Lamin.

Secretaria de gestió de recursos econòmics: Tomeu Nadal Riutort.

Secretaria de noves tecnologies: Ismael P Mora Balseca.

Secretaria de comunicació i difusió: Francisco Olea Vallejo.

Ànims i Bona feina a tothom!!!!

Pla d'austeritat!!!!!!!

beagm | 24 Maig, 2010 09:41

Dia 13 de Maig, el grup municipal socialista presentà el següent escrit com a moció: 

Davant la crisi financera, econòmica i fiscal existent i  que afecta de manera severa a l’ajuntament de Santa Margalida, cal prendre mesures urgents i inajornables, que a hores d’ara brillen per la seva absència a l’acció del equip de govern. 

Als darrers deu anys han estat anys d’excessos en la despesa municipal, despesa afavorida per el “boom” immobiliari i per l’endeutament municipal, que fa que avui en dia sigui un problema  que ja és aquí i que se sofreix de manera brutal. 

L’administració Central i Autonòmica han posat en funcionament plans d’austeritat pels propers anys, parlant clar retalls a la despesa, però malgrat la dolorosa realitat res s’ha fet fins ara a aquest municipi. 

Aquesta crisi que afecta l’ajuntament, no ha fet més que començar i caldran decisions importants i decidides per ecòmetre amb certes garanties el repte que tenim com és el de assolir un futur em garanties que salvaguardi els drets bàsics del ciutadans. 

Els números que  coneixem són preocupants, i diem “els que coneixem” ja que el Batle s’ha negat em rotunditat durant tota aquesta legislatura a complir la seva promesa de fer una auditoria externa als comptes municipals, incompliment que posa de manifest una manca de transparència i obscurantisme a la gestió municipal  que ha fet el Batle en aquesta legislatura. 

Es notori que l’administració municipal ha sofert una baixada important a la recaptació dels seus ingressos, i pel contrari s’ha hagut d’assolir increments de despesa no justificada, salvant aquest dèficit amb nous endeutaments bancaris. 

Durant els anys de “Bonanza” se varen cobrir les despeses municipals amb ingressos extraordinaris provinents de l’especulació urbanística, se varen crear estructures que avui estan sobredimensionades . 

Aquesta situació provoca que serveis bàsics per a la ciutadania estiguin en perill ja avui en dia, i no en parlem d’aquells altres que només foren simples promeses electorals d’impossible compliment, o aquells que s’han creat per simple  corrupció, “enchufisme “ i clientelisme polític. 

Per un altre part els ingressos se veuen  afectats per la crisi global, i no tan sols els provinents del sector immobiliari (IBI, ICO; Increment del valors dels terrenys, convenis urbanístics, taxes lligades a la construcció,...) si no que també d’altres com la participació en els Fons Estatals i d’altres Administracions públiques. 

Ara aquesta manca d’ingressos obliga a una cura de “adelgazamiento” que per una altre part indica la pròpia llei, i una de dues o se disminueixen les despeses o s’augmenten els ingressos, i aquests ingressos només poden augmentar per dues vies: més impostos o més endeutament. 

Vist tot l’anterior, el grup municipal socialista presenta la següent MOCIÓ, als efectes de que sigui elevada pel seu coneixement i debat a un plenari a celebrar  de manera urgent i sense més dilacions: 

“El Batle de Santa Margalida presentarà en el plaç màxim de deu dies un PLA D’AUSTERITAT I DE MESURES  ANTICRISI de caràcter municipal, als efectes de fer front a la greu crisi que assola el nostre municipi”.

 

  Ara vorem al proper plenari quin cas en fan...   

Nou projecte: ô Travessia Can Picafortö.

beagm | 12 Maig, 2010 10:22

El Consell Insular de Mallorca proposa una nova obra amb un pressupost de 745.000 euros, per fer actuacions a la carretera Alcúdia- Artà, un tram de 2 km que afecta a la carretera que passa per Can Picafort. Concretament també es farà una actuació en temes de seguretat i millora del trànsit vial. 

Ara qui ens explicarà qui fa l’inversió??? Posaran des de l'Ajuntament a disposició de la revista de Can Picafort un telèfon per aclarir dubtes, tal i com fan sempre explicant projectes de tan anomenada en aquest nucli urbà??Publicaran unan imatge tamany portafoli on es promocioni la persona responsable, i no el projecte???? "Bufonades", tan se val... al cap i a la fi, el “cabrum” sempre paga...

A continuació vos adjuntem un escrit-resum del projecte més acurat.

 " PROJECTE DORDENACIÓ DE Ma-12 CAN PICAFORT

El projecte situa les obres entre el PK 21+ 000 i el PK 23+000, Coincidents  amb la travessera de Can Picafort. Actualment a la travessera hi trobem tres cruïlles semaforitzades ( Carrer de Josep Trias, Carrer d’Hernán Cortés i Avinguda Golf) Aquestes interseccions actuals són insuficients per donar resposta adequada i segura a la quantitat de vianants que en època estival, creuen la carretera.

La configuració actual del tram té un ample de vint-i-dos metres entre voreres distribuïts en un carril de circulació per a cada sentit i vials de servei amb l’alçada principal hi ha una zona enjardinada d’un metre d’ample aproximadament. Actualment estan permesos els girs a l’esquerra a totes les interseccions.

El projecte preveu la creació de passos de vianants a tot el tram amb illetes de separació de carrils per tal que els vianants travessin en dues vegades i així només pendents d'un dels sentit de circulació en cada pic. Amb aquestes illetes s 'impediran els girs a l’esquerra, per la qual cosa s'executaran tres rotondes, una al carrer Costa i Llobera, altre al carrer Ran de Mar i un altre a la Avinguda Golf per poder efectuar els canvis de sentit, essent així les maniobres més segures i fent més fluid el trànsit. La solució adoptada resol  l'ordenació del trànsit de vehicles i vianants  d 'una manera funcional i eficient, tenint en compte totes les restriccions imposades per la realitat  física de la zona i la necessitat de reservar espais suficientment amplis per als vianants. 

A més preveu el reforçament del ferm, amb un total de sis cm de mescla bituminosa, distribuïts en tres cm de mesclaAC16surf B60/70s i una capa de rodadura de tres cm de gruix de mescla BBTM8BM-3c amb àrid porfíric. Les voreres exteriors i els passos de vianants  es pavimentaran amb un paviment  tipus Stone-tile i les illetes interiors, es pavimentaran amb empedrat de pedra calcàrea, Tot el vial afectat per les obres serà dotat de les marques horitzontals i la senyalització vertical adient.

 El termini d’execució de les obres és de sis mesos. "   

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23 24  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb