PSIB-PSOE Santa Margalida

CAN PICAFORT, LA VILA, I SON SERRA. "Ens mantindrem fidels: per sempre més al servei d'aquest poble." (Salvador Espriu). Per contactar amb nosaltres. Twitter:@StaMargalidaPSIB. Facebook: Socialistes de Santa Margalida: Can Picafort, La Vila i Son Serra.

Ses fotos parlen per si mateixes...

beagm | 26 Juliol, 2007 16:36

Aquests terrenys són patrimoni municipal ( de tots els ciutadans). Primer se’n duen s'arena. Qui? Amb quina autorització? Qui té els doblers d'aquesta arena?. Per afegitó ara tiren materials d'enderrocaments. Qui? Amb quin Permís? Qui pagarà sa recollida? Com sempre ens prenen el que és de tots, així com també després hem de fer front a les despeses dels qui fan negoci.

Penseu a llegir l’ordre del dia de la pròxima sessió ordinària, que ja l’he publicat a l’apartat de plenaris, dins l’article de 30/07/07 a les 21:00 hores.

Cinc cèntims de la LLei de dependència.

beagm | 20 Juliol, 2007 11:15

Un avanç en la societat del Benestar.

L'atenció a persones en situació de dependència hauria de ser una de les principals preocupacions de les polítiques socials que es duen a terme en els països desenvolupats; doncs el repte dels governs és el de donar resposta a les noves problemàtiques socials. A Espanya, segons les dades llançades pel llibre Blanc de la dependència, es calcula que hi ha més de 1.125.000 persones en situació de dependència, encara que aquesta població, segons les provisions augmentarà en els pròxims anys. No hem d'oblidar que a Espanya aquesta atenció socio-sanitària recau majoritàriament sobre les famílies (representen el 83 % dels cuidadors familiars); a pesar que existeixen iniciatives que intenten donar resposta a aquesta problemàtica, des de les diferents Administracions amb competència els serveis prestats són deficients; doncs queda així justificada la necessitat de crear un Sistema Nacional de Dependència que resolgui i doni resposta a la situació.

El Consell de Ministres ha aprovat el futur Sistema Nacional de Dependència (SND), un projecte que tindrà un impacte directe en la vida de més de 1,35 milions d'espanyols en situació de dependència i les seves famílies.

L'avantprojecte de llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones depenents pretén garantir l'atenció econòmica a les famílies que cuiden de persones majors, malaltes o discapacitades.

Què significa ser depenent?

És l'estat de caràcter permanent que es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària. En definitiva, una persona depenent és aquella que necessita ajuda per a realitzar les activitats bàsiques quotidianes com aixecar-se del llit, endreçar-se o menjar.

Les demències provoquen el 25% de totes les dependències a Espanya;

Quines implicacions té la llei de dependència?

A través d'aquesta llei, es reconeixerà un dret de caràcter universal per a tots els ciutadans, així com un catàleg de prestacions econòmiques i de serveis (assistència a domicili, teleassistència, centres de dia, etcètera), donant prioritat a aquestes últimes. Per tant, reconeix el dret de les persones que no es poden valer per si mateixes a ser ateses per l'Estat, garantint una sèrie de prestacions. Així doncs a partir del 2007, tots els ciutadans podran sol·licitar una avaluació per a determinar el seu grau i nivell de dependència i les prestacions a les quals tenen dret.

Podem destacar tres pilars bàsics de la futura Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones depenents (avantprojecte):

1. Serveis per a la promoció de l'autonomia personal.

1.1.Prevenció de les situacions de dependència.

1.2.Teleassistència.

1.3.Ajudes tècniques per a l'autonomia personal.

1.4.Ajudes per a l’adaptació i accessibilitat del hogar.

1.5.Assistència personalitzada.

2.Serveis d'atenció i cura.

2.1.Servei d'ajuda a domicili: Atenció de les necessitats de la llar. Cures personals.

2.2.Servei d'atenció en Centres de Dia i de Nit.

2.3.Centres d'atenció especialitzada.

2.4.Servei d'atenció en centre residencial: Residències de persones majors depenents i centres d'atenció a dependents amb discapacitat.

3 .Prestacions econòmiques.

3.1. Contractació del servei: la prestació econòmica de caràcter personal es podrà rebre quan el beneficiari compleixi determinats requisits i estarà, en tot cas, vinculada a la prestació d'un servei. La quantitat que correspon a la prestació econòmica estarà en relació amb el grau de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari.

3.2. Compensació econòmica per cures en l'entorn família: sempre que es donin les circumstàncies familiars i d'altre tipus adequades per a això, i de manera excepcional, el beneficiari podrà optar per ser atès en el seu entorn familiar, i el seu cuidador rebrà una compensació econòmica per això. Per a això, el cuidador familiar haurà d'estar dau d'alta en la Seguretat Social. El suport a cuidadors comporta programes d'informació, formació, i períodes de descans per als cuidadors no professionals, encarregats de l'atenció de les persones en situació de dependència.

3.3. Prestació d'assistència personalitzada: Té com a finalitat la promoció de l'autonomia de persones amb gran dependència i menors de seixanta-cinc anys. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personalitzada durant un nombre d'hores, que faciliti al beneficiari una vida més autònoma, l'accés a l'educació i al treball, i l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.La llei de dependència suposarà un complement del sistema sanitari actual.Per a la regulació de totes aquestes ajudes es crearà el Sistema Nacional de Dependència, el qual es configurarà com una xarxa pública que integrarà de forma coordinada, centres i serveis, públics i privats. A més l'Administració General i les Comunitats Autònomes, acordaran un Pla d'Acció Integral per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a persones en situació de dependència.La llei de dependència és l'oportunitat dels depenents per a reivindicar el seu espai; doncs la tasca en coneixement, formació, prevenció, coordinació, investigació, educació... és immensament gran; doncs promocionar l'autonomia d´aquestes persones, és una tasca en benefici d'una vida més autònoma, l'accés a l'educació i al treball, així com l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària. Mireu si el ventall de possibilitats que suposa aquesta llei no és ampli, bonic i constructiu.

L'executiu calcula que el nou Sistema Nacional de Dependència generarà més de 300.000 ocupacions.

DDP&BGM.

Per qualsevol consulta, que vos puguem ajudar podeu enviar un correu a la següent direcció: psoesmargalidacpicafortsserra@gmail.com

Ple 30/07/2007 a les 21'00h.

beagm | 18 Juliol, 2007 13:55

Vos esperam a tots i totes a la sala de plenaris de la casa del poble!!

PER PODER VEURE L'ORDRE DEL DIA ENTRAU AL SEGÜENT LINK:

img009.pdf

Moció d’Urgència presentada pel Partit socialista de Santa Margalida, Ca´n Picafort i Son Serra.

“Proposem la suspensió de l’atorgament de llicencies urbanístiques a sol urbà, que suposin actes edificatoris de més de dues vivendes per solar, amb el següent àmbit territorial: Nucli urbà de Santa Margalida, Nucli urbà de Son Serra, i casc antic de Can Picafort i carrer marina per període d’un any.”

La motivació es més que clara: tenim unes normes urbanístiques desfasades en el temps(1986), que han produït uns resultats edificatoris poc adaptats a la tipologia tradicional d’aquest municipi, amb volums excessius i una degradació de la fisonomia tradicional dels nuclis. Al mateix temps aquest creixement desmesurat no ha duit com a contrapartida el creixement de infrastructures de sistemes generals: zones verdes, terrenys escolars, terrenys esportius, terrenys amb usos sanitaris,etc.

Per tant es fa necessari i urgent aprovar definitivament unes normes urbanístiques adaptades a las necessitats de les poblacions en las que primi sobre tot la qualitat de vida dels ciutadans d’aquest municipi, per damunt dels interessos especulatius d’uns pocs.

Benvinguts i Benvingudes

beagm | 16 Juliol, 2007 16:53

L’agrupació socialista del Municipi de Santa Margalida, Ca´n Picafort i Son Serra amb motiu d’estar més pròxim a tots i totes ha creat aquest bloc, amb la plena seguretat de facilitar l’informació de les tasques que es duran a terme durant la legislatura 2007/2O11 en diferents matèries que ens atenyen. D’aquesta manera, volem contar amb la vostra opinió a més de gaudir de la vostra participació en les diferents intervencions que es vagin fent. Així doncs, animeu-vos i endavant!!!!

«Anterior   1 2 3 ... 22 23 24
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb